Folyóirat keresés

Journal of endocrinology metabolism and diabetes of south africa

  1. Folyóirat keresés
  2. Societal percentile Evolution of the institution The following data gives a quick reading on the scientific performance in the last years.
  3. Miután bárányhimlő hajhullás Krém a haj megerősítésére Lebel selymes javítás

Tézis Dr. Nagy Éva Témavezető: Prof. BEVEZETÉS A bizonyítékokon alapuló orvoslás EBM a gyakorlatban azt jelenti, hogy a szisztematikus módszerrel megállapított, legjobb kutatási bizonyítékokat integráljuk az egyéni klinikai tapasztalattal, szakértelemmel.

Így a betegek ellátásakor felmerülő döntések meghozatalában az elérhető legjobb bizonyítékok kerülhetnek alkalmazásra. Az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága ben a bizonyítékokon alapuló irányelvek beillesztését ajánlotta a minőségjavító rendszerekbe. A szakmai irányelvek CPGs szisztematikusan fejlesztett ajánlások, amelyek segítik az orvos és a beteg döntését specifikus klinikai körülmények között, a megfelelő egészségügyi ellátás érdekében.

Az eddigi tapasztalatok alapján egyre növekszik az érdeklődés a szakmai irányelvek iránt, és számos szervezet rendelkezik már módszertani kézikönyvvel, és fejleszt irányelveket.

A laboratóriumi diagnosztika területén összesen csak egy tanulmányt találtunk, ami a bizonyítékon alapuló irányelvfejlesztés adaptációjával foglalkozik.

Bár a publikált nemzetközi szisztematikus irányelvfejlesztési módszerek jól harmonizáltak, különösen a terápiás ajánlások területén, az irányelvek módszertani minősége széles körben kritizált. A diagnosztikai területek szakmai irányelveinek módszertani minősége és azok hatása a gyakorlatra kevésbé vizsgált terület. CÉLOK Tanulmányainkban az alábbi kulcsfontosságú kérdésekre kerestük a választ: Van-e olyan journal of endocrinology metabolism and diabetes of south africa alkalmazható kérdőív, amely a diagnosztikai irányelvek módszertani minőségének értékelésére alkalmas?

Milyen a laboratóriumi vizsgálatokkal kapcsolatos ajánlások módszertani minősége?

journal of endocrinology metabolism and diabetes of south africa

Különböző-e a diagnosztikai és a terápiás irányelvek módszertani minősége? Van-e összefüggés az irányelvek tulajdonságai és módszertani minősége között? A diagnosztikai irányelvek megfelelnek-e az alapvető közlési standardoknak? Van-e összefüggés az irányelvek módszertani minősége és tartalmi validitása között?

Téma kiválasztása, szakmai irányelvek keresése és kiválasztása Vizsgálataink középpontjában olyan két, laboratóriumi vizsgálatok terén is kiemelt jelentőségű terület állt, mint a diabetes mellitus DM és a nem kissejtes tüdőrák NSCLC diagnosztikájával és a kezelés monitorozásával foglalkozó irányelvek.

Szisztematikus irodalmi kutatást végeztünk a PubMed, irányelv adatbázisok és szakmai honlapok felhasználásával január december A kiválasztást két, egymástól független értékelő végezte előre megadott szempontok alapján 1.

journal of endocrinology metabolism and diabetes of south africa

Annak érdekében, hogy teszteljük az AGREE kérdőív alkalmazhatóságát diagnosztikai irányelvek esetében egy próbatanulmányt végeztünk.

A négy leggyakrabban idézett DM irányelvet egymástól függetlenül heten értékelték és az értékelők közötti egyetértést statisztikai módszerekkel elemeztük.

Narrow Search

Az értékelők pontértékeit összevetettük az interrater korrelációs ICC és a Cronbach α együtthatóval szempont csoportonként domain. Végül négy lehetséges opció alapján szöveges értékelést overall assessment adtunk arra vonatkozólag, hogy ajánlható-e a gyakorlatban az irányelv.

Az NSCLC irányelvek esetében a módszertan és a tartalmi validitás könnyebb összehasonlíthatósága miatt az összesítő szöveges értékelés terminológiája strongly recommend, recommend with provisos or alterations, would 4 5 not recommend, unsure helyett a very good, good, not so good, or dubious kifejezéseket használtuk Statisztikai módszerek Szakmai irányelvek tulajdonságai és módszertani minőségük közötti összefüggés vizsgálata A DM irányelveket azok témája, terjedelme, hossza, eredete és kézikönyvének megléte alapján csoportokba rendeztük.

Azt vizsgáltuk, hogy a minőség milyen összefüggésben van az irányelvek kiadásának idejével és kiadás típusával. A statisztikai elemzések során a csoportokat pontjaik DS alapján hasonlítottuk össze Kruskal-Wallis próbát alkalmazva. A szignifikancia szint p 0,01 volt. A DM irányelvek esetében azt is vizsgáltuk, hogy az irányelv tartalmazott-e 1 evidenciatáblát, 2 ajánlások erősségének meghatározási módját, valamint 3 meghatározza-e az ajánlások erősségét, 4 megadja-e frissítési vagy a felülvizsgálati időpontot?

“Paradigm Shift in Diabetes” by Dr. Sundeep Ruder

Az adatokat táblázatban foglaltuk össze és leíró statisztikát relatív gyakoriság használtunk az elemzéshez Diagnosztikai és kombinált irányelvek közötti különbség vizsgálata A DM irányelveket a témájuk alapján "tisztán diagnosztikai" és a "kombinált" csoportba rendeztük, aminek DS-jait Mann-Whitney U teszt és Bonferroni korrekcióval hasonlítottuk össze.

A a cukorbetegség és a kezelés a cseh köztársaságban analízist az SPSS for Windows version 13 programmal készítettük Diagnosztikai közlési standardoknak való megfelelés vizsgálata Megvizsgáltuk a jelenlétét a 1 prevalencia, 2 diagnosztikai pontosság, 3 preanalitikai, és 4 analitikai specifikációknak.

Ezen közlési standardok meglétének gyakoriságát összehasonlítottuk a különböző irányelv csoportok között a Fisher-féle egzakt teszttel. A tanulmányokban szereplő irányelvek adatait téma, eredet, szám, közlési dátumvalamint az AGREE kérdőív használatával kapott DS-okat egy összefoglaló táblázatban és egy diagramban ábrázoltuk Irányelvek módszertani minősége és tartalmi validitása közötti összefüggés vizsgálata A 11 NSCLC irányelvekből két bíráló kiemelte az összes laboratóriumi vizsgálatokkal kapcsolatos ajánlásokat.

Egy meglévő rendszerezett összefoglaló tanulmány alapján az irányelvek ajánlásainak tumor markerek illetve külön az egyéb tesztek használatára vonatkozó ajánlások validitását a kér bíráló szöveges kifejezésekkel értékelte.

Post your comment

A módszertani és a tartalmi validitás eredményeit egy táblázatba foglalva összehasonlítottuk. Az AGREE kérdőív alkalmazhatósága a diagnosztikai irányelvekre A statisztikai számítások alapján a bírálók közötti egyetértés megfelelő volt 1. Ezért a bírálók megállapodtak abban, hogy a továbbiakban csak az AGREE kérdőív által ajánlott szöveges értékelést használjuk a statisztikai rangsor képzése helyett.

journal of endocrinology metabolism and diabetes of south africa

A bírálók egyértelműen megállapították, hogy az AGREE kérdőív alkalmazható a diagnosztikai irányelvek módszertani minőségének megítélésére. Meglepő módon a legismertebb DM irányelvekben is találtunk súlyos módszertani hiányosságokat, ami intézet diabétesz kezelésére, hogy szükség van a módszertani minőség vizsgálatára.

Szakmai irányelvek módszertani minősége Diabetes Mellitus 22 irányelvet tekintettek a bírálók ajánlhatónak, amiből csak 11 volt változtatás nélkül ajánlható, a többi csak módosításokkal, kiegészítésekkel volt elfogadható 2. A legjobb pontszámot az AGREE kérdőív első szempont csoportja érte el, ami az irányelvek által megjelölt téma és cél megadásával foglalkozik.

J Tradit Med Clin Natur Copyright: © Szilard H, et al. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. Acupuncture: is one of the most accepted CAM therapies, most well: known branch of the Traditional Chinese Medicine, which flows intensive research a few decades in the US, Europe, even in China. Is backed by proving research results of Evidence Based Medicine for properly as well.

Bár az áttekinthetőséget és 6 7 dokumentációt vizsgáló 4. Az irányelvfejlesztés folyamatát vizsgáló 3. A legrosszabb eredmények az alkalmazhatóság 5. A szempont csoportokban tapasztalt pontok nagy szórása az irányelvek minősége közötti nagy heterogenitásra utal.

University of Debrecen Ranking

Három irányelv egyáltalán nem volt ajánlható a módszertani hiányosságok miatt, másik három módszertani minőségének megítélését pedig bizonytalannak találták a bírálók. A legjobb értékelést az 1. Jelentős hiányosságokat találtunk a többi szempont csoportban, amik a fejlesztési folyamatot, az érintettek bevonását a fejlesztésbe és a szerzői függetlenséget vizsgálják.

A leggyengébb eredményt az alkalmazhatóság 5. A diabetes mellitus irányelvek módszertani hiányosságának okai Az irányelvek jellemzői és módszertani minősége közötti összefüggések A kiadás időpontja A legtöbb irányelvet után, 2 irányelvet pedig és között adtak ki. Csak a legmagasabb pontszámokat elérő 1.

Publication list

A gyenge teljesítményű 6. Inzulinrezisztencia gyógyulás típusa A fejlesztők által megadott közlési típusok igen sokszínűek voltak: 19 esetben nevezték irányelvnek, ajánlásnak, ebből 7 nevezte bizonyítékokon alapulónak a kiadványt, 4 állásfoglalásnak vagy jelentésnek, és 3 útmutatónak nevezte a kiadott dokumentumot.

A 7 irányelvből, ami tényeken alapulónak sorolta be a dokumentumot, csak 5 tartalmazott evidencia táblát és 6 adta meg az ajánlások erősségét. Három irányelv azonban, amik tartalmaztak evidencia táblázatot, nem nevezte bizonyítékokon alapuló irányelvnek a kiadott dokumentumot.

Az irányelvek több mint kétharmada adta meg az ajánlások erősségének meghatározási módját, de csak 16 határozta meg az ajánlásainak diabetes hajápoló. A leggyakoribb felülvizsgálati időpont 3 és 4 év volt. Az az irányelv, amelyik csak folyóiratban jelent meg, módszertanilag nem volt ajánlható.

A mindkét helyen megjelent irányelvek közül egy sem volt változtatások nélkül ajánlható. A csak elektronikus adatbázisban közzétett irányelvek érték el a legjobb végső minősítést 5. Az irányelv hossza Egyértelmű összefüggés mutatható ki az irányelv hossza és módszertani minősége között 5. A legtöbb nem ajánlható irányelv rövidebb volt, mint 50 oldal és minden ajánlott irányelv hosszabb volt, mint 50 oldal.

Meglepő módon az alkalmazhatóság szempontjából legjobb irányelvek hosszabbak voltak 50 oldalnál és elektronikus adatbázisokban voltak elérhetőek. A legtöbb módosítások nélkül ajánlható irányelv az Egyesült Királyságból származott.

Show only journals in languages:

Szignifikáns különbség p 0,01 volt megfigyelhető 2. Módszertani útmutató megléte Az irányelvek kétharmadának volt módszertani útmutatója valamilyen formában. Minden módosítások nélkül ajánlható irányelvnek volt módszertani útmutatója. Az AGREE szempont csoportok tekintetében viszont nem volt szignifikáns különbség ezen két csoport között 6. Ezeket az információkat a diagnosztikai irányelvek gyakrabban említették, mint a kombinált irányelvek, de a különbség nem volt statisztikailag szignifikáns a különböző alcsoportok között 8.

Szakmai irányelvek módszertani minősége egyéb egészségügyi területen 21 tanulmányt találtunk ig, amelyek AGREE kérdőívet használtak az iránylevek módszertani értékeléséhez 9. Az összesenkülönböző orvosi területekről származó, túlnyomórészt terápiás irányelv értékelése történt meg ezekben a tanulmányokban. A tanulmányok maximális és minimális Journal of endocrinology metabolism and diabetes of south africa értékeit a saját eredményeinkkel vetettük össze 2.

Nagy heterogenitás látható a 21 tanulmányon belül. Eredményeink hasonlóak voltak az egyéb szakterületen megjelent irányelvek eredményeivel. Heterogenitás ellenére hasonló hiányosságok voltak minden orvosi szakterületen. Irányelvek módszertani minősége és tartalmi validitása közötti összefüggés Kigyűjtöttük a laboratóriumi vizsgálatok használatával kapcsolatos ajánlásokat a nem kissejtes tüdőrák irányelvekből A közölt szisztematikus irodalmi áttekintés eredményei, amelyek a kezelés előtti laboratóriumi vizsgálatokat elemzi Ezért csak 4 irányelv tartalmi validitását ítéltük meg jó -nak a tumor markerek használatával kapcsolatban.

A többi laboratóriumi vizsgálatokat, amelyeket a szisztematikus irodalmi áttekintés hasznosnak ítél, csak 5 irányelv ajánlotta egyértelműen, ami alapján a tartalmi validitást jónak ítéltük. A módszertani minőség és a tartalmi validitás között semmilyen összefüggést nem találtunk Eredményeink nem mutattak összefüggést az irányelvek közlési időpontja, a módszertani minősége és tartalmi validitása között.

Az AGREE kérdőív, mint alkalmas eszköz a diagnosztikai szakmai irányelvek módszertani értékelésére Vizsgálataink során megállapítottuk, hogy az AGREE kérdőív használata könnyen megtanulható, és a laboratóriumi diagnosztikai irányelvek esetében is megfelelően alkalmazható módszertani minőséget értékelő kérdőív.

Csongrádi Éva | Tudóstér

Megfigyeléseink alapján szükségesnek tartjuk, hogy legalább 2, de inkább 3 vagy 4 független bíráló értékelje ugyanazt az irányelvet, akiknek minden kérdésben konszenzusra kell jutni az előítéletek és szubjektivitás torzító hatásának elkerülése miatt Laboratóriumi diagnosztikai irányelvek módszertani minősége Függetlenül az irányelvek témájától, nagy eltéréseket találtunk a diagnosztikai ajánlások fejlesztésének módjában.

Súlyos hiányosságok láthatóak mind a DM és a NSCLC irányelvek módszertani minőségében, mivel a legtöbb irányelvfejlesztő csoport nem használ szisztematikus fejlesztési kritériumokat, nem vonja be a fejlesztési folyamatokba a felhasználókat és a betegcsoportokat.

Komoly hiányosságok tapasztalhatóak az irányelvek alkalmazhatósága területén, illetve a szerzői függetlenségről való nyilatkozatok tekintetében.