Az ó-egyiptomi orvosi papyrusok szövegei adatszerűen bizonyították - PDF Ingyenes letöltés

Cukor cukorbetegség húskezelés étrend, Így zsírtalaníthatod a túl zsíros ételt: 5 szuper konyhai trükk | vipszerver.hu

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

Ideiglenesen kivonták a forgalomból 2. OEP által nincs befogadva 4. Európában nem regisztrált 5. A kezdõ kART-nak cukor cukorbetegség húskezelés étrend szólónak kell lennie, hogy a leghatékonyabb legyen, figyelembe cukor cukorbetegség húskezelés étrend a beteg tolaranciáját, kezelési együttmûködését, az esetleges koinfekciókat HBV, HCV stb minimalizálva a hosszú távú mellékhatásokat, és elkerülni a káros gyógyszer kölcsönhatásokat. Fontos szempont a kezdõ kombináció kiválasztásánál, hogy a beteg informált legyen a kombinációk elõnyeirõl, esetleges hosszú távú mellékhatásairól.

A választásnál egyéb tényezõket is figyelembe kell venni, mint esetleges koinfekciók HBV, HCVkardiovaszkuláris kockázat, cukorbetegség, vagy hajlam, pszichiátriai betegség.

Mindezek ismeretében kell a beteggel együtt döntést hozni, hogy melyik lesz a választandó kombináció. Az utóbbi két kombináció hazánkban fix kombinációban is elérhetõ. Mindkét gyógyszer összehasonlító klinikai vizsgálatban, hasonló hatékonyságot mutatott 2NN vizsgálataz NVP minimális elõnyével, azonban ebben a csoportban két NVP-vel öszszefüggésbe hozható halál fordult elõ. Az EFV elõnye, hogy ritkábbak az allergiás reakciók, és a súlyos mellékhatások a NVP-hez képest, hátránya a kezdeti dysphoria, rémálmok, hangulatváltozás, álmatlanság — melyek általában átmenetiek, és az esetek többségében nem kell a kezelést felfüggeszteni —, valamint a hyperlipidaemiát okozó hatása.

Az EFV állatkísérletekben teratogénnek bizonyult, ezért terhességben, illetve szülõképes nõknek nem adható. A kezelés tartósan javította a klinikai és laboratóriumi jellemzõket. A korábbi PI tartalmú kombinációkat részben a háromszori adagolás, részben a viszonylag nagyszámú kapszula jellemezte.

Ezzel lehetõvé vált a PI-k hagyományos adagjának csökkentése és kétszeri, esetleg egyszeri adagolásuk.

cukor cukorbetegség húskezelés étrend

A PI-t cukor cukorbetegség húskezelés étrend kombinációk hosszútávú mellékhatásai a hyperlipidaemia és a lipodystrophia. Az atanazavirral önállóan is hatékony plazma koncentráció érhetõ el, melynek elõnye, hogy nem alakul ki hyperlipidaemia, hátránya a gyakran kezelési korlátot jelentõ, de cukor cukorbetegség húskezelés étrend ártatlan hyperbilirubinaemia okozta sárgaság. Ebben a kombinációban nem kell gyógyszer kölcsönhatással számolni.

Napi egyszeri kezelés A napi egyszeri kezelés elõnye, hogy krónikus betegségekben így a HIV betegségben is igazolódott, hogy a betegek kezelési együttmûködése, valamint a kényelme jobb a napi egyszeri gyógyszer bevétel esetén.

cukor cukorbetegség húskezelés étrend

Hátránya, hogy egy adag kimaradása esetén a betegnél hosszú ideig elégtelen gyógyszer szintek jönnek létre, melyek a rezisztencia kialakulását elõsegíthetik. Gyógyszer kölcsönhatások Az antiretrovirális kombináció összeállításakor figyelembe kell venni a gyógyszer kölcsönhatásokat, melyek részben az egyes antiretrovirális összetevõk között alakulhatnak ki, elsõsorban a CYP 3A4-re gyakorolt hatásuk miatt, ld.

RTV hatás.

Ideiglenesen kivonták a forgalomból 2. OEP által nincs befogadva 4.

Legalább ennyire fontos a beteg egyéb betegségeire adott gyógyszerek mérlegelése. Leggyakoribb a rifampicin kölcsönhatás, mely a CYP 3A4-nek rendkívül erõs induktora. Rifampicin tartalmú tuberkulosztatikus kezelés esetén vagy a kART halasztása, vagy alacsony vírusmennyiség esetén három NRTI kombináció adása ajánlott. Tanácsadás Cukor cukorbetegség húskezelés étrend antiretrovirális kezelés indikációja esetén a kezelés megkezdése elõtt a beteget részletesen tájékoztatni kell a kezelés mibenlétérõl, annak várható elõnyeirõl, a mellékhatásokról, esetleges adverz reakciókról, a gyógyszerek szedésének rendjérõl étkezéssel, éhgyomorra, hányszor, együttszedhetõség, stb.

Hangsúlyozni kell, hogy a beteg gyógyszeres kezelés ellenére fertõzõképes marad, ezért a biztonságos szexuális magatartást be kell tartania, háziorvosát, illetve más orvost, vagy egészségügyi dolgozót errõl a tényrõl tájékoztatnia kell.

A betegnek minden esetben bele kell egyeznie a kezelésbe. A HIV betegség kezelése hasonló problémákat vet fel, befolyásolják a beteg ismeretei, a mellékhatások, 4. Kétségtelen, hogy a már szövõdményes HIV betegeknél az opportunista fertõzés gyógyulása után jobb a kezelési együttmûködés, mint tünetmentes esetekben. A napi kétszeri gyógyszeradagolás, az azonos körülmények közötti szedés egyszerre bevehetõk jelentõsen javítják a beteg kezelési együttmûködését. Másrészt a csökkenõ kezelési együttmûködés óhatatlanul a legfontosabb oka a kombinált kezeléssel szemben kialakuló HIV rezisztenciának és a betegség progressziójának.

Ezért játszik egyre nagyobb szerepet a betegek oktatása, tudatossá tétele és a kezelési együttmûködés folyamatos megerõsítése konzultációkkal, napirendek készítésével, stb.

Élelmiszer-lista - Édesség

A vizsgálatok célja a HIV betegség stádiumának meghatározása remisszió, stabil állapot, progresszióaz esetleges gyógyszer mellékhatások felismerése, monitorozása, valamint a kezelés hatékonyságának vizsgálata.

Ajánlott vizsgálatok Fizikális vizsgálat Hasonló a kezdõ vizsgálathoz, ajánlott havonta. Ezek gyanúja esetén mérlegelni kell az addig alkalmazott kezelés azonnali felfüggesztését, esetleg az alkalmazott gyógyszerek adagjának csökkentését. A tüneteket rögziteni kell, rendszeres idõközben megbeszélni, súlyos tünetek esetén azonnal jelentendõk az Országos Gyógyszerészeti Intézetnek, egyes esetekben a gyártó cégnek regisztrált alapon adott gyógyszerek esetén.

Részletes ld.

Doksiajánló

Az antiretrovirális kezelés módosítása Általában három ok miatt kell a kezelést módosítani, mint Akut mellékhatások A kezelés virológiai hibája Hosszú távú mellékhatások A kezdõ kART módosítása meglehetõsen gyakori, az elsõ évben az esetek mintegy felében kerül erre sor, elsõsorban az akut mellékhatások miatt. Akut mellékhatások A leggyakoribb oka a kezdõ kART módosításának, a mellékhatások jelentõs hányada átmeneti, és türelemmel, bíztatással, tüneti kezeléssel átsegíthetõ a beteg ezen a perióduson, így elkerülhetõ a módosítás.

cukor cukorbetegség húskezelés étrend

Cukor cukorbetegség húskezelés étrend, vagy súlyos mellékhatás illetve adverz reakció esetén az addig alkalmazott antiretrovirális kezelés azonnali felfüggesztése indokolt. Súlyos mellékhatás esetén a mellékhatásért felelõssé tehetõ komponenst egy másikra kell cserélni. A kezelés virológiai hibája A virológiailag hibás kART kombinációt lehetõség szerint rövid idõn belül módosítani kell.

Minden esetben gondosan meg kell vizsgálni a beteg kezelési együttmûködését, terápiás gyógyszer monitorozással ki kell zárni az elégtelen gyógyszerszinteket és meg kell ismételni a vírusmennyiség mérést. Minden esetben, ha az addig alkalmazott antiretrovirális kezelés változtatására van szükség, jelentõs vírushiba miatt.

Az új kombináció monitorozása A vizsgálatok hasonlók az elõzõekben leírtakhoz, azonban a bevezetést követõ néhány hónapban szükség van szorosabb obszervációra.

Az új kezelés bevezetését követõen egy hónap múlva lehetõleg HIV-RNS kópiaszám mérést kell végezni, a terápia hatékonyságának igazolására. A HIV kezelése egy különösen komplikált egyensúlyt teremtõ tevékenység a tartós HIV szuppressziót eredményezõ kezelés elõnyei és a mellékhatások hátrányai között. A kezelés megkezdése elõtti részletes tanácsadás, mely magába foglalja a gyógyszerek hatékonyságát, a kezelés célját, valamint a valószínûsíthetõ és esetleges mellékhatásokat, egyik legfontosabb eleme a kezelésnek.

A jól informált, megfelelõ ismeretekkel rendelkezõ betegtõl sokkal jobb kezelési együttmûködés, az esetleges mellékhatások jobb tûrése várható el. Ha a beteg felkészül egy váratlan mellékhatásra mint például a hasmenés gyorsabban, kevesebb problémával oldhatók meg a tünetek, míg egy esetleg súlyos következményekkel járó hyperszenzitiv reakciónál a beteg gyors jelzése esetleg életveszélyes szövõdményeket elõzhet meg.

Mindezek ellenére ki kell hangsúlyozni, hogy a betegek túlnyomó többsége éveken keresztül képes tolerálni a kezelést, és a rendszeres klinikai ellenõrzés segít abban, hogy a mellékhatásokat minimalizáljuk.

A mellékhatásokat, adverz reakciókat megjelenésük alapján feloszthatjuk koraiakra, melyek gyakran a gyógyszer bevétele után azonnal, vagy az elsõ néhány napban, jelentkezhetnek. Ilyen lehet a hányinger, hasmenés, gyengeségérzés, stb.

Vannak késõi, vagy cukor cukorbetegség húskezelés étrend mellékhatások, melyek hónapok alatt 4. Az adverz reakciók viszonylag kis számban tartós kezelés során hirtelen lépnek fel és az esetek egy részében súlyos, életet veszélyeztetõ módon zajlanak, mint például a laktát acidózis.

A következõkben szervrendszerek, illetve tünetek alapján csoportosítva vannak összefoglalva a legfontosabb mellékhatások. Súlyos laktát acidózis, hasnyálmirigy gyulladással, jelentkezhet DDI-t és D4T-t tartalmazó kART kezelés során a terhesség késõi szakaszában és szülés után, de cukor cukorbetegség húskezelés étrend fokozott kockázatot jelent az elhízás, a nõi nem és a hosszas NRTI szedés, bár egyes esetekben nem sikerült ilyen tényezõket azonosítani.

A keletkezõ mitochondrium károsodás következtében többszörös adverz reakció jöhet létre, mint pancreatitis, perifériás neuropathia, myopathia és cardiomyopathia. Bizonyos megfigyelések arra utalnak, hogy lipodystrophia kialakulása a szöveti mitochondriumok károsodásával hozhatók összefüggésbe.

A laktát acidózis kezdeti tünetei, mint nem specifikus gyomor-bél panaszok, puffadás, étvágytalanság, enyhék lehetnek. Súlyos esetben hányás, hasmenés, hasi fájdalom, fogyás, ascendáló izomgyengeség, légszomj jellemzik a kórképet.

A laboratóriumi eredmények közül az emelkedett laktát szint, a szélesedõ ún.

Cukorbetegség és hús

Hasi UH vizsgálat a máj steatosisát erõsítheti meg. A NRTI adását fel kell függeszteni, tüneti kezelés mellett a laktát szint csak lassan rendezõdik. Egyes esetekben fokozott monitorozás mellett adható NRTI, lehetõleg olyan, melynek kisebb a mitochondrium toxicitása, máskor NRTI-t nem tartalmazó kART kombinációt kell kezelése ras fekélyek a cukorbetegségben, bár erre vonatkozóan még nincsenek elégséges klinikai adatok.

Májtoxicitás Emelkedett májfunkciós értékeket eredményezhetnek az antiretrovirális gyógyszerek mellett a virusos hepatitis koinfekciók és alkohol abusus. Súlyos hepatotoxicitást, májelégtelenséget írtak le NVP adásakor. Hepetotoxikus reakciók a kezelés különbözõ idõpontjaiban jelentkezhetnek, az NRTI-k okozta mitochondrialis toxicitáshoz társuló steatosis fél év kezelés után jön létre, az NVP-hez és ritkábban EFV-hez társuló hyperszenzitív májkárosodás a kezelés elsõ heteiben jelentkezik.

Először alaposan ki kell öblíteni a húst, és apróra kell vágni.

Hyperglycaemia Hyperglycaemia, cukorbetegség kialakulása, diabeteszes ketoacidozis, korábban meglévõ cukorbetegség romlása összefüggésbe hozható a kART-tal. A fenti anyagcsere elváltozások kialakulásának pontos patomechanizmusa még nem ismert, de a hyperglycaemia kialakulása a perifériás és májsejtek inzulin rezisztenciájával, a relatív inzulin hiánnyal hozható összefüggésbe, melyek a tartós PI-t tartalmazó kART kezelés eredményeként alakulnak ki.

Tartós kART kezelés során a vércukor félévente történõ ellenõrzése ajánlott, nincs elegendõ klinikai adat, hogy a kialakult cukorbetegség a kART változtatásával PI-t nem tartalmazó kombináció javulna. Zsíreloszlási zavar A HIV fertõzés és az antiretrovirális kezelés különleges zsíreloszlási zavarokat eredményezhet.

A zsírszövet elveszítése gyakori szövõdménye a HIV-hez társuló kachexiának, és NRTI monoterápiához kapcsolódó zsírfelhalmozást is megfi gyeltek.

  • Kezelés a repedések extrém test diabetes
  • Az ó-egyiptomi orvosi papyrusok szövegei adatszerűen bizonyították - PDF Ingyenes letöltés
  • L I S E L O T T E B U C H H E I M Leipzig Az ó-egyiptomi orvosi papyrusok szövegei adatszerűen bizonyították a régi feltételezés helyességét, hogy az ó-egyiptomiak az ásvány- növény- és állatvilágból nvert anyagokat egyaránt felhasználták gyógyászati célra, de a jelenleg használatos hatékony gyógyszereink egy része, mint pl.
  • Cukorbetegség hús - Kezelés
  • Lilly diabetes monitor diary
  • A kezelés a ragadós hajók cukorbetegség gyógyszert
  • Táplálkozásukkal párhuzamosan hetente öt-hat alkalommal intenzíven edzettek, az edzőjük által kidolgozott speciális programon.

Ennek ellenére a zsíreloszlási zavar másnéven lipodystrophia a kART elterjedésével vált gyakori jelenséggé, melyet részben a perifériás zsíratrophia az arcon, végtagokon jelentõsen csökkent a bõralatti zsírszövet részben a zsírfelhalmozódás hasban, nõknél az emlõkben és a férfi rigó diabétesz kezelésében régióban, min bölénypúp jellemeznek.

Ezekhez gyakran társulnak anyagcserezavarok, mint inzulinrezisztencia, hyperlipidaemia. A kialakulásának mechanizmusa nem ismert pontosan, valószínûleg multifaktoriális oka van, gyakorisága az NRTI kezelés tartamával hozható összefüggésbe.

Cukor cukorbetegség húskezelés étrend kezelés sem a lipoatrophiára, sem a zsírfelhalmozódásra nem ismert, a PI-t tartalmazó kART felcserélése atrazanavirra illetve Cukor cukorbetegség húskezelés étrend nem tartalmazó kombinációra egyes betegeknél csökkentette a lipodystrophiát.

A hatékony antiretrovirális kezelés elõtt a kachexia, a csökkent összkoleszterin és emelkedett triglicerid jellemezték az anyagcsere elváltozásokat. A hatékony antiretrovirális kezeléshez, a kART-hoz emelkedett összkoleszterin, alacsonysûrûségû lipoprotein, LDL-koleszterin, valamint éhgyomri cukor cukorbetegség húskezelés étrend társulnak. Haemophiliás betegek fokozott vérzékenysége A PI hatására mind az A, mind a B haemophiliás betegek spontán vérzéses eseményeinek a száma emelkedhet, ez többnyire a PI kezelés elsõ egy hónapjában fordul elõ.

Egyes betegek véralvadási faktor igénye megnõhet. A proteáz inhibitorok adásával hozható összefüggésbe, bár eddig közvetlen összefüggést nem sikerült megállapítani. Az avascularis necrosis kockázati tényezõi az alkohol, nikotin abuzus, hyperlipidaemia, kortizon kezelés, hyperkoagulabilitás, haemoglobinopathia és krónikus pancreatitis.

cukor cukorbetegség húskezelés étrend

Leggyakrabban a combcsontfejben, ritkábban a felkarcsontfejben alakul ki a necrosis. Az érintett csontok terhelésekor jelentkezõ fájdalom, mely napok hetek alatt szinte elviselhetetlenné erõsödik, hívja fel a figyelmet az elváltozásra. Különösen a proteáz inhibitort tartalmazó kombinált ART betegeknél az elsõ, enyhe cukorbetegség 1-es típus is képalkotó vizsgálatok szükségesek, melyek közül az MR vizsgálat a leginformatívabb.

Az avascularis necrosis kezelése orthopaed sebészeti feladat. Ospeopenia esetén napi NE D vitamin és kalcium-dús étrend, osteoporosisban aminobiphosphonát adása ajánlott. Allegiás reakciók Gyógyszer indukált allergiás reakciók mintegy százszor gyakrabban fordulnak elõ HIV fertõzötteknél, mint az átlag populációban.

A ritka, magas lázzal, májkárosodással, nyálkahártya elváltozásokkal kísért allergiás reakció esetén a kezelést azonnal cukor cukorbetegség húskezelés étrend kell függeszteni. A kezdeti tünetek viszonylag enyhék és reverzibilisek, de az ABC továbbadása esetén gyorsan súlyosbodnak, és halálos kimenetelûek lehetnek. Láz, hányinger, hányás, hasi fájdalom, légszomj, köhögés, bõrkiütés, valamint transzamináz, alkalikus foszfatáz, LDH, kreatinin emelkedés a leggyakoribb tünetek és elváltozások.

  1. Kérlek kattints ide, ha a dokumentum olvasóban szeretnéd megnézni!
  2. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA - PDF Free Download

Gyomor-bélrendszer A gyomor-bélrendszeri mellékhatások a leggyakoribbak, szinte mindegyik anti retrovirális gyógyszerhez társulhatnak, általában a kezelés korai szakaszában jelentkeznek, gyakran átmenetiek. Típusos tünetei a hányinger, hányás, étvágytalanság, hasi dyscomfort, hasi fájdalom, meteorizmus, hasmenés.

A tüneteket, panaszokat tüneti szerekkel, türelemmel az esetek többségében uralni lehet, a kellemetlenségek a késõbbiekben enyhülnek, és viszonylag ritkán kerül sor gyógyszerváltásra. Pszichés zavarok esetén csupán kellõ mérlegelés és fokozott ellenõrzés mellett adható. A tünetek átmenetiek, a kezelés elsõ napjaiban jelentkeznek, és néhány hét alatt fokozatosan megszûnnek.

Kezelésekor az elsõ teendõ a szóba jövõ gyógyszer cseréje, így is cukor cukorbetegség húskezelés étrend tünetek csak lassan, akár hónapok alatt enyhülhetnek.

cukor cukorbetegség húskezelés étrend

A tünetek inkább a nyári idõszakban jelentkeznek, különösen akkor, ha a beteg nem fogyaszt kellõ mennyiségû folyadékot.

Általában napi 1, liter extra folyadék bevitellel megelõzhetõk a panaszok. Ritkán tubulointerstitialis nephritis elõfordulását is megfigyelték. A TDF a proximalis tubulusok reverzibilis károsításával szérum kreatinin emelkedést okozhat, idõsebb korban tartós adásával beszûkült vesefunkció, veseelégtelenség alakulhat ki. Leukopenia, neutropenia ritkán alakul ki elsõsorban olyan esetekben, ahol a betegek egyéb myelotoxikus gyógyszereket is kapnak, vagy a HIV betegségüket myelodepresszió jellemzi.

Átmeneti cytopeniákat stimuláló szerekkel lehet javítani erythropoietin, G-CSFde lehetõség szerint más kevésbé myelotoxikus kombinációt kell alkalmazni. Nõknél általában a betegség késõbbi stádiumában kerül sor a fertõzés diagnosztizálására, illetve esetenként a HIV fertõzött csecsemõ hívja fel a figyelmet az anya fertõzésére.

Ezért nem javasolt, hogy a HIV fertõzött édesanya szoptassa kisdedét.

Az értelmes emberek vitafóruma

A HIV fertõzés szexuális és vertikális transzmissziójában döntõ szerepe van a fertõzött plazma, illetve szexuális váladék vírusmennyiségének. A vírusmennyiség hatásosan csökkenthetõ kART-tal.

cukor cukorbetegség húskezelés étrend

Ideális esetben a gyermekvállalás kapcsán a nõknek meg kell ismerniük azokat a kockázatokat, melyet a terhesség során vállalnak, és ismerniük kell mindazokat a beavatkozásokat, melyekkel a HIV fertõzés átvitele csökkenthetõ. A tanácsadásnak mindig a HIV fertõzött személynél kell kezdõdnie, akkor is, ha a fertõzött a párkapcsolatban a férfi.

Bárány szelet: gyors és ízletes recept - Májgyulladás Így zsírtalaníthatod a túl zsíros ételt: 5 szuper konyhai trükk vipszerver. A menta-pesto főzéséhez keverjük össze a sütőben szárított 10 percig zúzott dió, apróra vágott menta, petrezselyem, só, feta, fokhagyma és 60 ml olívaolaj keverékét. A bárányfilé olívaolajjal és sóval és borssal keverjük össze.

A fertõzési kockázat csökkentése: 1. A HIV fertõzött férfi, felesége, barátnõje nem fertõzött. Ha a gyermekvállalást csak a férfi akarja, javasolni kell partnerének a a diabetes nyers tojás gyakran a partner nem is tudja, hogy barátja, férje HIV fertõzött! Ha ez a kockázat mindkét fél számára elfogadható, akkor a fogékonyképes napokon védekezés nélküli szexuális kapcsolat ajánlható, a teherbeesésig.

Cukorbetegek diétája - Csengeri Lilla dietetikus

A HIV fertõzött nõ, férje, partnere nem fertõzött. Ebben az esetben három szempontot kell figyelembe venni. Ne fertõzze meg férjét, partnerét.

Betekintés: Emésztőszervi betegségek

Csökkentse a magzat fertõzésének kockázatát. Az ondóbevitel in vitro történjen plasztik fecskendõvel, intravaginálisan. Mindketten HIV fertõzöttek. Újabb elsõsorban vírus rezisztencia adatok alapján nem ajánlott ilyen esetekben sem az óvszer nélküli szexuális kapcsolat, a 2.

Abban az esetben, ha a HIV fertõzött terhes plazma vírusmennyisége a terhesség alatt, és a szülés idejében határérték alatti, akkor az elektív császármetszés további kockázatcsökkentést nem jelent, ezért nem ajánlott. A megfelelõen megválasztott antiretrovirális gyógyszer kombináció nem növeli a magzati károsodás és veleszületett rendellenességek kockázatát, gyakoriságát a nem-fertõzött populációhoz képest.

Ezzel szemben a legújabb retrospektív, és a nemzetközi terhességi adatbázis adatai alapján magasabb a koraszülések aránya Cukor cukorbetegség húskezelés étrend is megfertõzõdhetnek, gyakran úgy, hogy nem is tudják Hatékony kezeléssel rendelkezünk a magzati fertõzés megelõzésére, és cukor cukorbetegség húskezelés étrend a betegség morbiditásának és mortalitásának csökkentésére.

A terhességgel, gyógyszerszedéssel, egyéb beavatkozásokkal kapcsolatos döntéseket, megfelelõ információk birtokában, a terhes nõnek kell meghozni, és ezeket, a döntéseket az orvosoknak, szakdolgozóknak tiszteletben kell tartaniuk! Az antiretrovirális gyógyszerek teratogén hatása még nem kellõen meghatározott, ezért alkalmazásuk az organogenezis idõszakában, a Mindazonáltal a döntést a terápia megkezdésérõl a kezelõorvosnak és a terhesnek együtt kell meghoznia, és, amennyiben a klinikai, immunológiai és virológiai paraméterek alapján a kezelés megkezdése indokolt lenne, az azonnali antivirális terápiát mérlegelni kell, függetlenül a gesztációs idõponttól.

Bizonyos esetekben a terhesség felismerésekor a HIV-fertõzött már szed antivirális gyógyszereket, ilyenkor a gyógyszerszedés folytatása ajánlott, hiszen a terápia megszakítása elméletileg fokozza a vírus transzmisszióját a magzatra és a terhesnél a betegség progresszióját, válthatja ki. Lehetõleg kerülni kell a terheseknél efavirenz teratogén valamint stavudine és didanosine laktát acidózis veszélye kombináció adását.