KOMPLEX TERVEZÉS

Thesis on diabetes mellitus research, Manage My Suggestions

Dura Eszter Tutor: Prof. Romics László Semmelweis University Budapest 2 1. Our metabolic, cationic and secretory findings extrapolated to the situation found in vivo document an impressive role of circulating amino acids in the normal control of insulin release.

Simulating physiological conditions, our results were considered as compatible with both the role of certain amino acids as nutrients e. L-glutamine and the accumulation of other amino acids e. L-arginine, L-lysine as positively charged molecules in the islet cells.

Cytochalasin D 20 µmwhich failed to affect D-glucose uptake and metabolism by isolated islets, also augmented glucose-stimulated insulin release, but unexpectedly to a lesser extent than cytochalasin B. However, in islets stimulated by non-glucidic nutrients cytochalasin D was as potent as cytochalasin B in potentiating the secretory response.

This situation coincided with the fact that cytochalasin B inhibited more severely D-glucose metabolism joghurttorta cukorbetegeknek non-b, as distinct from B islet cells and, in the former case, caused a relatively greater inhibition of hexose catabolism at 2.

These findings suggest a so-far-unidentified interference of cytochalasin B with the B- cell glucose-sensing device. We demonstrated that the physiological activity of serum SSAO enzyme is significantly higher in Type 2 diabetic patients with high-risk proliferative diabetic retinopathy compared to those without retinopathy.

  • Case study of diabetes mellitus type 2 pdf
  • Loop | Marton Doleschall
  • Верхний слой океана представляет собой богатую экосистему, в которой преобладает особый вид фотосинтезирующих растений: разнообразные и всегда зеленые, они предоставляют кров и пищу не менее чем десяти миллионам различных созданий.

Our clinical results support the hypothesis that elevated SSAO activity may be involved in the pathogenesis of microvascular diabetic late complications, such as retinopathy. The pharmacological manipulation of SSAO activity might be an interesting new concept for prevention and treatment of diabetic retinopathy. We conducted in vitro experiments in incubated islets and islet cells isolated from rat pancreas.

In the clinical part of the theses, the possible role of serum semicarbazide aminoxidase enyme was investigated in the pathogenesis of diabetic retinopathy, in patients with type 2 diabetes.

thesis on diabetes mellitus research cukorbetegség kezelése kezdőlap módszerei

Under physiological conditions, the release of insulin is ruled in an immediate and direct manner by nutrients, hormones and neurotransmitters and, in a delayed fashion, by a series of ontogenic, alimentary and endocrine factors.

Among circulating nutrients, D-glucose plays a key role in the regulation of insulin release. D-glucose represents the sole substrate able, at even when tested in vitro in the absence of any other exogenous nutrients.

Egészségtudomány I.

The immediate stimulation of insulin release by D-glucose represents the outcome of a sequence of metabolic, ionic and mechanical events in pancreatic islet B-cells.

Beside D-glucose, other non-glucose nutrient secretagogues have insulinotropic activity, like other monosacharides, amino acids. In most type 2 diabetic subjects, the insulin secretory response to D-glucose appears preferentially affected, when compared to the insulinotropic action of other nutrient or non-nutrient secretagogues. Nevertheless, the exact thesis on diabetes mellitus research mechanisms of vascular endothelial damage in diabetes have not been identified.

The biochemical disturbances e. The duration of diabetes is associated with an increased prevalence of diabetic retinopathy DR in Type 2 diabetic individuals.

Apart from poor glycaemic control, several other potentially modifiable risk factors may be important for the development and progression of DR, including increased systolic and diastolic blood pressure, plasma triglyceride, fibrinogen and thesis on diabetes mellitus research microalbumin excretion.

In addition, DR may have a genetic component as well. However, these factors explain only a part of the variation of retinopathy among diabetic subjects. The exact physiological and pathophysiological role of SSAO is still presumed. Possibly it scavenges circulating biogenic amines and protects against various exogenous monoamines. Short chain aliphatic amines, such as methylamine that can be found in tissues, blood and urine, have been considered to be physiological substrates for SSAO enzymes.

Recent data suggest that SSAO may play a role in vascular endothelial damage through conversion of certain endogenous monoamines, like methylamine, into cytotoxic aldehydes, hydrogen peroxide and ammonia.

Serum SSAO has been reported to be increased in patients with diabetes mellitus and in congestive heart failure. Recent studies have suggested that elevated SSAO activity may be responsible for diabetic microvascular complications, such as nephropathy and retinopathy. However, it is unclear whether SSAO activity is different in diabetic individuals with any stages of retinopathy.

The aim of the present study was to examine the association between SSAO activity and the severity of retinopathy in Type 2 diabetic subjects. AIMS 3. Célul tztük ki ezért, hogy az aminosavak insulin szekrécióban betöltött cukorbetegség kristály és direkt hatásának ketts szerepét fiziológiás körülmények között is igazoljuk.

Kísérleteinkben patkányból izolált pancreas szigetek mködését vizsgáltuk, a táplálékfelvételt követ állapotok modellezése során. A pancreas szigeteket a plazma éhhomi, normál posztprandiális ill.

How i did Research on Diabetes in my First Year - ICMR STS - Recommended Courses

A szigetek insulin szekréciójában, 45 Ca felvételében, valamint D-glukóz metabolizmusában bekövetkez mködésbeli változásokat regisztráltuk. A cytochalasin B-rl mely a Helminthosporium dematioideum gomba által termelt sejtpermeabilis toxin, a sejtosztódást és thesis on diabetes mellitus research kontraktilis mikrofilamentumok kialakulását gátolja ismert, hogy izolált pancreas szigetekben és izolált perfundált pancreasban egyaránt fokozza a tápanyag pl.

thesis on diabetes mellitus research cukorbetegség fő oka

D-glukóz és nem-tápanyag szekréciót serkent szerek által kiváltott insulin elválasztást, annak ellenére, hogy a D-glukóz felvételét és metabolizmusát gátolja a pancreas szigetekben. A cytochalasin B-re adott szekréciós válasz idbeli lefutását, valamint az insulin termel B-sejtek ultrastrukturális szerkezetére és motilis aktivitására gyakorolt hatását több tanulmány is vizsgálta, mely 4 6 során bizonyossá vált, hogy az insulin kibocsátást növel hatás nagyrészt a B-sejt mikrofilamentáris sejtvázával való kölcsönhatásnak köszönhet.

Korábban az insulin szekréció fokozása és a plazmamembránon keresztüli D-glukóz transzport gátlása között nem feltételeztek direkt okozati összefüggést és hatásbeli kapcsolatot.

thesis on diabetes mellitus research banán kalória guru

Vizsgálataink alapjául az a tény szolgált, hogy több sejt-típusban a cytochalasin D Zygosporium mansonii gomba termeli, sejtpermeabilis gomba toxina cytochalasin B- hez hasonló hatást fejt ki a mikrofilamentáris rendszerre aktin filamentumok gátlása, gátolja a sejtosztódást a kontraktilis mikrofilamentumok dezorganizálásávalugyanakkor nem befolyásolja a D-glukóz transzportját. Patkány pancreasból izolált szigetekben, a D-glukóz ill. Ezt követen a cytochalasin B anyagcsere hatásának további vizsgálatát végeztük alacsonyabb 2.

thesis on diabetes mellitus research diabetes szerelés kezelése

Questions in in vitro experiments: 1. Milyen szerepet töltenek be a fiziológiás koncentrációjú aminosavak az insulin szekréció normál szabályozásában? A fiziológiás koncentrációjú 20 aminosav és citrullin, ornitin, valamint taurin keveréke együttesen hogyan befolyásolják a táplálkozás után preparált pancreas szigetekben az insulin szekréciót, a patkány plazmában poszprandiálisan kialakuló értéknek megfelel koncentrációjú D-glukóz 8.

A fiziológiás koncentrációjú aminosav keverék összetételének változtatásával igazolható-e az aminosavak ketts hatásmódja az insulin szekréció fiziológiás szabályozásában? Az aminosavakra adott szekréciós válaszban mely intracelluláris metabolikus, iontranszport ill.

Patkány pancreasból izolált szigetekben, a D-glukóz metabolizmus befolyásolásában van-e különbség a cytochalasin B és a cytochalasin D között? Mutat-e különbséget a D-glukóz metabolizmusa cytochalasin B jelenlétében, hipoglikémiát 2.

Vizsgálatunk célja thesis on diabetes mellitus research szérum SSAO enzim aktivitás meghatározása volt különböz súlyossági fokú diabeteses retinopathiában szenved 2-es a diabetes mellitus kezelése 1 hipnózis cukorbetegekben, valamint egészséges kontroll személyekben, hogy az emelkedett SSAO aktivitás és a diabeteses retinopathia kialakulása közötti thesis on diabetes mellitus research összefüggést humán klinikai adatok nyerésével támasszuk alá.

Questions: 1. Kimutatható-e különbség a szérum SSAO aktivitás értékek között a különböz diabeteses retinopathia stádiumokban, 2-es típusú cukorbetegekben? Tapasztalható-e összefüggés a retinopathia súlyossága és az SSAO enzim szérum szintje között? Befolyásolja-e az enzim aktivitást a cukorbetegség fennállásának ideje, a hipertónia vagy az obesitas BMI? Összefügg-e az enzim aktivitás a diabetesben rendszeresen mért laboratóriumi paraméterekkel HbA 1c, éhgyomri glukóz, ALT, GGT, húgysav, kreatinin koncentrációk, mikroalbuminuria?

Szerepet játszhat-e a szérum SSAO aktivitás emelkedése a diabeteses retinopathia kialakulásában? A patkány plazmában posztprandiálisan mérhet aminosav koncentrációkat modellez aminosav keveréket irodalmi adatok alapján állítottuk össze. A pancreas Langerhans-szigeteket kollagenáz módszerrel izoláltuk. A diszperz szigetsejteket neutrális proteinázzal szeparáltuk, majd Percoll gradiensen centrifugáltuk, mely után a non-b és B-sejtek tisztítását MACS Magnetic Cell Separator és R2D6 B- sejt elleni ellenanyag alkalmazásával végeztük.

Az eluált radioaktivitást felszálló papírkromatográfiával, butánol:metanol:h 2 O térfogatarányú elegyében vizsgáltuk, és analitikai ioncserél radiokromatográfiával Beckman Multichrom B aminosav analizátor határoztuk meg.

Age at diagnosis, gender, duration of diabetes, presence of systemic hypertension and BMI were recorded. All participants underwent a detailed ophthalmic evaluation, colour retinal photography and laboratory investigations. According to the ophthalmic findings Type 2 diabetic subjects were arranged in four severity levels of retinopathy: 0 no retinopathy, 1 nonproliferative retinopathy mild-to-moderate, moderate-to-severe, severe, very-severe2 early proliferative retinopathy and 3 high-risk proliferative retinopathy.

Each patient was assigned to the level determined by the worse eye.

thesis on diabetes mellitus research cukorbetegség 2 típusú zsibbadás ujjak kezelése

Besides routine metabolic parameters and renal function characteristics, serum SSAO activity was determined by a radio-enzymatic procedure using [ 14 C]-benzylamine as substrate.

To the extent that this finding could be extrapolated to the situation found in vivo, it would document quite an impressive role of circulating amino acids in the normal control of insulin release.

The amino acid mixture failed to affect adversely the final insulin content of the islets, despite a sizeable increase in insulin output during the prior 90 min incubation.

Awarded works of the 15th National Conference of Student Researchers.

This suggests that the amino acid mixture increased, like Thesis on diabetes mellitus research the rate of proinsulin biosynthesis, a phenomenon typical of the B-cell functional response to nutrient secretagogues. Likewise, the fact that the amino acid mixture augmented significantly insulin release at a high thesis on diabetes mellitus research of D-glucose Az L-glutaminnal és az elágazó szénláncú aminosavakkal L-izoleucin, L-leucin, L-valin végzett kísérleti eredmények is összhangban diabetes mellitus definition az aminosavak tápanyag szerepét bizonyító korábbi megfigyelésekkel.

Kísérleteinkben az L-glutamint és az elágazó szénláncú aminosavakat az aminosav keverékbeli vagyis fiziológiásan a plazmában mérhet koncentrációjukban alkalmazva azt kaptuk, hogy az L-glutamin kissé mérsékli, míg az elágazó szénláncú aminosavak hatásosan fokozzák a D-glukózra adott insulin szekréciós választ.

Az L-alanin váratlan és látszólagosan negatív insulinotróp hatása a szigetek teljes aminosav keverékre adott insulin szekréciós válaszában kapcsolatban állhat az aminosav keverékben elfoglalt magas koncentrációjával µm.

Az L-alanin ugyanis piruváttá transzaminálódhat, elvonva így más aminosavak transzaminálásából az α- ketoglutársavat. Ezen kívül az L-alanin az ATP-vel együtt allosztérikusan gátolja a piruvát kináz enzimet, vagyis a foszfoenolpiroszlsav piroszlsav átalakulást. Saját 8 10 kísérleteinkhez hasonló módon a taurin más, korábbi vizsgálatban sem bizonyult insulinotróp anyagnak.

Vizsgálati eredményeink szerint, az aminosav keverék tápanyagszer insulin szekréciós hatása nem tulajdonítható az izolált szigetekben, sem fokozott D- glukóz felhasználásnak, sem jelentsebb D-glukóz oxidációnak. A bázikus aminosavak részvételét igazolja az aminosav keverékre adott szekréciós válaszban az, hogy az aminosav keverék annak ellenére fokozta az insulin kibocsátást 8.

Risk Factors of Stroke among Survivals in the Gaza Strip- Case Cont S.

Ezek az eredmények azt vetik fel, hogy a bázikus aminosavak jelenléte az aminosav keverékben valamely ismeretlen módon elfedte a tápanyag szerepet betölt aminosavak 45 Ca nettó felvételt növel hatását. Korábbi megfigyelések szerint a bázikus aminosavak az izolált szigetek D-glukóz metabolizmusára inkább negatív módon hatnak. A kísérletekben alkalmazott koncentrációban thesis on diabetes mellitus research bázikus aminosavak L-arginin, L-citrullin, L-lizin és L-ornitin fokozták a 8.

A teofillin és a cytochalasin B azonban mind az önmagában, mind az aminosav keverékkel együtt alkalmazott D-glukóz esetében, hasonló mérték insulin kibocsátást idézett el. Our metabolic, cationic and secretory findings were considered as compatible with both the role of certain amino acids e.

L-leucine, L-glutamine, L-asparagine as nutrients and the accumulation of other amino acids pl. L-arginine as positively charged 9 11 molecules in the islet cells. In conclusion, this work provided novel information on the regulation of insulin release by amino acids and their mode of action in the B-cell under close-to-physiological conditions Effects of cytochalasin B and D upon insulin release The concentrations of cytochalasin B and cytochalasin D, 21 and 20 µm used in the experiments were virtually identical to one another and occupied identical positions in the concentration-response relationships for the respective effects of these two cytochalasins upon glucose-stimulated diabétesz és personma kezelése release.

thesis on diabetes mellitus research cukor szint

Nevertheless, at such concentrations, cytochalasin B was more efficient than cytochalasin D in augmenting glucose-induced insulin secretion.

In the present study, cytochalasin D, which failed to affect D-glucose uptake and metabolism by isolated islets, also augmented glucosestimulated insulin release, but unexpectedly to a lesser extent than cytochalasin B. The difference does not appear attributable to a greater intrinsic efficiency of cytochalasin B to interfere with the mechanical events leading to exocytosis of secretory granules from the islet B cells. Indeed, when non-glucidic nutrients, either 2- ketoisocaproate or the association of L-leucine and L-glutamine were used to stimulate insulin release, cytochalasin D was as potent as or more potent than cytochalasin B in potentiating the secretory response D-glucose metabolism in isolated pancreatic islets and in purified pancreatic islet cells Cytochalasin B inhibited more severely D-glucose metabolism in non-b, as distinct from B, islet cells and, in the former case, caused a relatively greater inhibition of hexose catabolism at 2.

Az eredmények alapján levonható következtetések: 1. Alacsonyabb koncentrációjú 2. A glukóz koncentráció emelése 2. A cytochalasin B D-glukóz katabolizmust gátló hatására érzékenyebbek a non-bsejtek, mint a B-sejtek. A thesis on diabetes mellitus research B non-b-sejtek D-glukóz metabolizmusát gátló hatása magyarázatul szolgál arra, hogy a cytochalasin B miért gátolja relatíve nagyobb mértékben az izolált szigetek D-glukóz katabolizmusát alacsonyabb, mint magasabb D-glukóz koncentráció esetében.

A jelen adatok megersítették, hogy a pancreas egészét tekintve, a non-b-sejtek részvétele a D-glukóz katabolizmusában intenzívebb 2. Kimutattuk, hogy a cytochalasin B a pancreas non- B-sejtjeiben relatíve nagyobb mértékben gátolja a D-glukóz lebontását alacsonyabb D- glukóz koncentráció esetében, mint magasabb D-glukóz koncentráció alkalmazásánál.

Összefoglalva tehát megállapíthatjuk, hogy a cytochalasin B egy jelenleg még nem ismert mechanizmus útján képes a cytochalasin D-hez viszonyítva, hatékonyabban fokozni a D-glukóz stimulált insulin szekréciót.

Hence, the present findings suggest a sofar-unidentified interference of cytochalasin B with the B-cell glucose-sensing device.

Mónika Kovács, 6th year medical student Zsuzsa Kovács, 6th year medical student Anna Vincze, 6th year medical student Vivien Csitkovics, 6th year medical student Fanni Magdolna Márványkövi, 3rd year medical student Dóra Halmi, 3rd year medical student Research interest In the last few decades, there was an explosive increase in the number of people diagnosed with metabolic diseases including obesity, hyperlipidemia, diabetes mellitus, metabolic syndrome and chronic renal failure, worldwide. It is well known that metabolic diseases have adverse effects on the metabolism. Metabolic diseases significantly increase the incidence and prevalence of cardiovascular diseases which are the leading cause of death amongst adults in the Western world. Thus, our research group is interested in the pathomechanisms of metabolic diseases at a molecular level in different organs. Our main focus is on the myocardium and its adaptive mechanisms.

Analyzing the groups of diabetic patients with retinopathy of all stages, we could not find any direct connection between the severity of retinopathy and serum SSAO activity. Duration of diabetes was not statistically different in the subgroups. Age at diagnosis of diabetes mellitus was similar in the four subgroups. There was no significant difference regarding systolic and diastolic blood pressure between the groups.

HbA 1c concentrations showed no statistical difference in relation to retinopathy stages. These results suggest that elevated SSAO activity may be responsible for endothelial damage and fundus changes in diabetic retinopathy.

This finding might be due to conversion of endogenous monoamines, like methylamine, into toxic aldehydes and hydrogen peroxide. The importance of the correlation thesis on diabetes mellitus research SSAO activity and highrisk PDR in Type 2 diabetic patients needs to be furthermore prospectively investigated in larger samples of diabetic patients.

There needs to be confirmation regarding whether SSAO has a causative role in the development of microvascular complications, or the elevation thesis on diabetes mellitus research SSAO activity is the cukorbetegség 2 típusú étrend és tabletta kezelés of endothelial damage in diabetes mellitus.

Supposing that the elevated SSAO activity has pathological importance, the pharmacological manipulation of SSAO activity might be an interesting new concept for prevention, delay or treatment of microvascular complications in diabetes. Further studies are required to the design and selection of SSAO inhibitors that could protect tissues and cells against injury.

Tervezhet velünk! Essay on favorite festival in hindi. Macbeth blood motif essay, essay writing on indian constitution in kannada Case study 2 of mellitus diabetes type pdf how do you start a descriptive narrative essay other words that mean essay essay on the importance of discipline in students life essay on natural medicine, synthesis essay ap lang cima strategic case study classes essay on persepolis universal health care essay pdf good titles for essays about materialism essay against fallacies common app essay writing prompts, how to write title in an essay. Eid essay in hindi 10 lines crow bird essay in english essay on i love rainy season. Is it hard to fail the extended essay.

Dura E. Diabetes Research ; II. Jijakli H. Experiments in incubated islets. Szemészet ; VI. Szemészet ; Bögi J. Szemészet ; VIII. Salacz Gy. Orvosképzés ;1: 15 7. László Romics Prof. István Karádi Prof. József Mandl Dr. András Hrabák Prof. György Salacz Dr. Júlia Bögi Prof. Kálmán Magyar Dr.

Willy J. Malaisse Prof.