A cukorbetegség: patogenezis, klasszifikáció, kezelés

Disszertáció a cukorbetegség kezelése. Almaty-i cukorbeteg vakolat

Gyógyszerészi gondozás 10 1. A gyógyszerészet változásai 1. Gyógyszerészi gondozás kialakulása 1. A gyógyszerészi gondozás alapelvei 1. Bevezetés 1. Szakmai kapcsolat fenntartása 1. A beteg egészségügyi adatainak felvétele, rendszerezése, nyomon követése 1.

A beteg egészségügyi adatainak kiértékelése, a terápiás terv kialakítása 1. A terápiás terv végrehajtásához szükséges eszközök biztosítása 1.

A terápiás terv monitorozása 1. Gyakorlati alapelvek 1. Adatgyűjtés 1. Információk kiértékelése 1. Gyógyszerterápiás terv kidolgozása 1. A gyógyszerterápiás terv megvalósítása 1. A terápiás terv monitorozása, módosítása 1. Gyógyszerészi gondozás hatékonysága 1. Gyógyszerészi gondozás költség-hatékonysága 1. Gyógyszerészi cukorbeteg gondozás 1. Irodalomkutatás módszere 1. Gyógyszerészi cukorbeteg gondozási vizsgálatok célja 1. Gyógyszerészi cukorbeteg gondozási vizsgálatok módszerei 1.

Gyógyszerészi cukorbeteg gondozási vizsgálatok eredményei 1. Diabetes mellitus 10 10 14 14 14 15 15 16 16 16 16 17 17 18 disszertáció a cukorbetegség kezelése 18 21 22 22 23 23 25 27 1. Diabetes mellitus osztályozása 1. Egyéb specifikus típusok 1. Gesztációs diabetes mellitus GDM 1. Diabetes mellitus diagnózisa 1. Cukorbetegség akut szövődményei 1. Diabeteses ketoacidózis 1. Hiperozmoláris, hiperglikémiás, nem ketoacidotikus szindróma 1. Tejsavas-acidózis 1.

Hipoglikémia 1. Cukorbetegség idült szövődményei 1. Mikroangiopátiák 1. Diabeteses retinopátia 1.

disszertáció a cukorbetegség kezelése

Diabeteses nephropátia 1. Diabeteses neuropátia 1. Makroangiopátiák 2 29 29 30 32 32 33 34 34 34 35 35 35 35 35 36 36 37 1. Atherosclerosis 1. Hipertónia 1. Egyéb idült szövődmények- "diabeteses láb" 1. A cukorbetegek kezelése 2. Célkitűzések 3. Módszerek 37 38 38 39 40 42 3. Az antidiabetikumok felhasználásának elemzése Magyarországon 42 3.

Az antidiabetikum felhasználás országos, és regionális elemzése 3. Vizsgálatba bevont gyógyszertárak 3. Kérdőíves disszertáció a cukorbetegség kezelése 3.

disszertáció a cukorbetegség kezelése

Statisztikai módszerek 3. Betegbevonás 3. EQ-5D 3.

A Perga hasznos a cukorbetegségben

Statisztikai módszerek 42 44 47 47 48 48 48 49 49 50 4. Eredmények 51 4. A magyarországi antidiabetikum felhasználás adatai 4. Az antidiabetikum felhasználás országos, és regionális adatai 4. Országos antidiabetikum felhasználási adatok bemutatása 4. Inzulin felhasználás adatai 4.

Inzulinelválasztást fokozó gyógyszerek felhasználásának adatai 4. Inzulin iránti érzékenységet növelő és szénhidrát felszívódást mérséklő gyógyszerek felhasználási adatai 4. Régió szerinti antidiabetikum felhasználás adatai 4. Inzulinok felhasználásának regionális adatai 4.

Orális antidiabetikumok felhasználásának regionális adatai 4. Hatóanyag szedési és beteg gyógyszerszedési compliance adatok 4.

Kardiovaszkuláris gyógyszerek felhasználása 4. Disszertáció a cukorbetegség kezelése betegek fontosabb általános és egészségügyi adatai 4. A gyógyszerészi gondozás egyes elemei iránti igények 51 51 51 51 52 55 55 56 58 62 62 66 67 70 70 71 4. A felmérés eredményei a betegek együttműködési készségéről 4.

A retinális elváltozások a cukorbetegségben

Diétás utasítások betartása 4. Fizikai aktivitásra vonatkozó irányelvek betartása 4. Dohányzás, disszertáció a cukorbetegség kezelése gyakorisága 4.

Almaty-i cukorbeteg vakolat A Perga hasznos a cukorbetegségben Jelzések Cukorbeteg vakolat.

Önellenőrzés, háziorvosi vizitek gyakorisága 4. Gyógyszerkiváltási disszertáció a cukorbetegség kezelése meghatározása 3 74 75 75 75 76 76 76 4. Gyógyszerszedési együttműködő készség disszertáció a cukorbetegség kezelése 4. Az együttműködő készséget befolyásoló tényezők vizsgálatának eredményei 77 77 4. Életminőség-dimenziók szerinti problémák gyakorisága 4.

Életminőség-index, indexet befolyásoló tényezők bemutatása 5. Megbeszélés 79 79 81 5. Az antidiabetikumok felhasználásának elemzése Magyarországon 81 5. Az országos és regionális antidiabetikum felhasználás elemzése 81 5. Antidiabetikum felhasználás országos adatainak elemzése 81 5. Inzulin iránti érzékenységet növelő és szénhidrát felszívódást mérséklő gyógyszerek felhasználásnak elemzése 82 5.

Inzulinelválasztást fokozó gyógyszerek felhasználásának elemzése 83 5. Kombinációs kezelésre vonatkoztatható adatok elemzése 84 5. Inzulinok felhasználásának értékelése 85 5. Régiók antidiabetikum felhasználásának elemzése 86 5. Magyarországi antidiabetikum felhasználás összehasonlítása nemzetközi adatokkal 89 5. Terápiában használt antidiabetikumok elemzése 91 5.

Start Page Stressz a cukorbetegség kialakulásában Stressz a cukorbetegség kialakulásában Stresszfolyamatok növényekben. Általánosságban elmondható, hogy minden stressz rendelkezik oxidatív komponenssel. A növényeket sokféle környezeti stresszhatás éri, amelyek közül az egyik legfontosabb a sóstressz, azon belül is a NaCl által okozott stressz, amely limitálja a növények növekedését, illetve csökkenti a termés mennyiségét.

Kombinációs kezelés elemzése 93 5. Disszertáció a cukorbetegség kezelése szedési és beteg gyógyszerszedési compliance adatok elemzése 95 5.

Vizsgált populáció kardiovaszkuláris gyógyszerelésének elemzése 96 5. A vizsgált cukorbetegek egészségügyi adatai 5. Gyógyszertári szolgáltatásokkal kapcsolatos igények elemzése 5. Cukorbetegek igényei betegtől függő általános paraméterek alapján 5.

Cukorbetegek igényei betegtől függő egészségügyi paraméterek és a patika elhelyezkedése alapján 5. A betegek fontosabb egészségügyi paraméterei 5. Diétás beteg-együttműködés elemzése 5. Fizikai aktivitással kapcsolatos beteg-együttműködés elemzése 5. Dohányzás, alkoholfogyasztás a cukorbetegeknél 5. Önellenőrzési betegegyüttműködő készség elemzése 5.

Gyógyszerkiváltási compliance elemzése 5. Gyógyszerszedési compliance elemzése 5. Compliance-t befolyásoló tényezők vizsgálata 5. Kezeléssel és betegséggel kapcsolatos tényezők 5. Demográfiai tényezők 5. Életmódbeli tényezők 5. Életminőséggel kapcsolatos tényezők 5. Egyéb befolyásoló tényezők 5.

Du wurdest vorübergehend blockiert

Életminőséget befolyásoló tényezők elemzése 6. Összefoglalás, új eredmények 4 7. Eredmények gyakorlati alkalmazhatósága 8. Köszönetnyilvánítás 9. Irodalomjegyzék Függelék Rövidítések jegyzéke Saját közlemények, előadások jegyzéke 5 Összefoglalás A cukorbetegség, ezen belül disszertáció a cukorbetegség kezelése a jellemzően 35 év felett kialakuló 2-es típusú diabetes mellitus egyre nagyobb népegészségügyi problémát jelent.

Vizsgálataimban a cukorbetegség tünetei a szemen diagnosztizált 2-es típusú cukorbetegekkel foglalkoztam, akik a gyógyszerészi gondozáson belül annak legkomplexebb, harmadik szintjének célcsoportját képviselik. A disszertáció keretében Magyarországon elsőként végeztem el a 2-es típusú cukorbetegek terápiáját, igényeit, együttműködő készségét, disszertáció a cukorbetegség kezelése feltáró komplex vizsgálatokat.

Felmértem a gyógyszerész szerepvállalásával megvalósítandó, a terápia és a gondozás minőségének javításában rejlő lehetőségeket. A magyarországi terápiás gyakorlat, a nemzetközi és hazai irányelveknek megfelelően változik.

Az antidiabetikumok felhasználása dinamikusan nő, ami a terápiás csoportok hangsúlyának megváltozásával jár, azonban egyes korszerűtlen készítmények használata továbbra is előfordul. Felmértem a kezelési típusok arányait.

További adatokat kaptam egyes ésszerűtlen kombinációk alkalmazásáról, valamint a nem minden esetben elégséges és korszerű kardiovaszkuláris gyógyszerek használatáról.

Jelentős igény mutatkozott a 2-es típusú cukorbetegek részéről a gyógyszerészi gondozási program iránt. Feltártam, hogy egyes általános, egészségügyi paraméterekkel jellemezhető betegcsoportok igényei, érdeklődése eltérő. A cukorbetegek életmód és gyógyszereléssel kapcsolatos compliance-e minden területen alacsony. Felmérésem szerint az EQ-5D életminőséget mérő kérdőív jól használható a non-compliance előrejelzésére.

A gyógyszerészi gondozás lehetőségei Magyarországon, 2-es típusú cukorbetegek esetében

Külföldi vizsgálatok, valamint saját felmérésem szerint is bizonyított, hogy a 2-es típusú cukorbetegség rontja a betegek életminőségét. Látható, hogy a 2-es típusú cukorbetegek gondozásában, további fejlődés elérése szükséges. Ebben hazánkban új szereplőként a gyógyszerész bevonása, meghatározott területeken indokolt lehet.

disszertáció a cukorbetegség kezelése

A disszertáció eredményei alapját képezhetik a magyarországi protokoll kidolgozásának. In my surveys, I dealt with already diagnosed type 2 diabetic patients.

They represent the target population of the third, most complex step of the pharmaceutical care programme. Within the framework of my Ph. I also studied the opportunities of improving quality of therapy and care with the role of pharmacists. The Hungarian therapeutic practice develops in accordance with international and national guidelines. The use of antidiabetics is dynamically growing which is incidental to the change of the emphasis of therapeutic groups.

However, some out-of-date drugs are still in use. I measured the ratio of types of treatment. Thus, I recognized more data about the use of unreasonable combinations and about the use of insufficient and out-of-date cardiovascular drugs.