Clinical Research News

Diabetes and endocrinology clinic hull

Elődeim sorát az a Kenézy Gyula kezdte, aki Debrecen város rendszerszerű egészségügyi ellátásának megszervezése után megálmodta és alapítóként létre hozta az egész egyetemvárost.

Nyomdokain olyan kiváló emberek vezették a klinikát, akik egyenként is maradandót alkottak. Az utódok számára mindegyikük személyisége fontos üzenetet hordoz: a legszűkösebb időkben is lehet merészet álmodni és alkotni, diabetes new research treatment köztisztelet alapja az embertársaink iránt tanúsított alázat, a tanítás leghatékonyabb közvetítő közege a példamutatás vagy az, hogy a kiválóság szalmaláng életű és hiúságból fakad ha nincs mögötte szerénység és nehézségekkel teli kitartó munka.

Navigation

Elődeim többségét csak munkájuk eredményének történeti leírásából ismerhettem, de Lampé László, Borsos Antal és Tóth Zoltán professzorok vezetése alatt már személyes élmények alapozták meg és alakították a klinikáról szerzett ismereteimet és személyiségemet.

A tradíciók folytatása és a Klinika tevékenységének és arculatának a kor igényeire szabott formálása a mindenkori új vezető feladata. A Klinika vezetésében három általános célt szeretnék megvalósítani: elégedett páciensek, büszke orvostanhallgatók és jókedvű munkatársak.

E célok folyamatos szem előtt tartásában a két legfontosabb alapelvem az egyenlő közteherviselés és az egyenlő hozzáférés biztosítása. Ezeket az alapelveket a gyógyító munkában, az oktatásban és a kutatásban is szeretném érvényre juttatni.

Az egyenlő közteherviselés első sorban az orvosok egyenlő tehervállalását jelenti a gyógyító munká- The Department of Obstetrics and Gynaecology is one of the most prestigious organisational unit of Debrecen University and that of the Medical Faculty.

a standard kezelés a 2-es típusú diabetes mellitus

The line of my predecessors on this chair began with Kenézy Gyula who having established the municipal health care system of Debrecen laid down the foundations of the University City. On his footsteps many excellent professors led this department whose leadership resulted in permanent value to our institutional evolution. An important message for the future generations has been carried forever by each past directors of this clinic. Brave dreams and expensive ideas can come true even in the neediest and stormiest times; Reputation is based on respect to others; The most effective method of transmitting knowledge is teaching my practice and excellence is shortlived and comes from vanity if there is no underlying modesty and relentless tiresome work behind it.

My knowledge of the majority of my predecessors come from seeing and reading their achievements.

Meet Dr. Clark Perry - Diabetes and Endocrinology Care

However, the work of professors Lampé László, Borsos Antal and Tóth Zoltán are known to me by personal experience and contributed substantially to the history of the department as well as to my personality.

Careing for the traditions and shaping the institution to the needs of the present times are the key objectives for all newcomers in the chair of our department.

  • Osin kezelés cukorbetegség
  • Reproductive endocrinology and related disorders.

The ultimate aims in directorship are achieving satisfied patients, proud medical students and happy colleagues. Keeping these targets in minds I ll be sticking to two basic principles, ensuring equal shares in carrying the common burden and equal shares in utilizing the opportunities. These basic principles should have their effect in all dimensions of our work, in patient care, in teaching as well as in research.

User Top Links

It is a serious source of disagreement, unhappiness and anxiety when some colleagues decline contribution to the common professional work on the basis of diabetes and endocrinology clinic hull and interest in special areas. A munkahelyi hangulatot hátrányosan érinti, ha a szakmai munkából vagy annak egyes területeiből kimaradnak munkatársak rangjukra és speciális érdeklődési területükre való hivatkozással.

A szakma integritása megköveteli, hogy egy bizonyos alapszinten mindenki kivegye a részét. Fújhatjuk a vitorlát dagadtra, de szélcsendben a hajó csak akkor halad ha húzzák az evezőt azok is akik a vitorlát szeretnék fújni. A közel harminc éve érlelt gondolatok valóra váltásában óriási segítséget jelentenek az elődeimmel, munkatársaimmal, betegeinkkel és hallgatóinkkal, mint ügyfelekkel ápolt kapcsolatok.

Munkámban elsődleges, hogy az irántuk érzett felelősséggel feleljek meg a vezetés elvárásainak.

what is diabetes type 2

Korunk kihívásai, a szakmai fejlődés, a gazdasági integráció, a multikulturális életforma megkövetelik a munkaszervezés átalakítását egy olyan rugalmas rendszerré, ami lehetővé teszi a körülményekhez való gyors alkalmazkodást. Látjuk és tapasztaljuk, hogy a világ ember alkotta csodái is átalakulnak. Lényegük örökre felismerhető marad, hasznosításuk módja azonban a kor követelményeihez alakul.

  • Kezelése lágyabb lába alatt a cukorbetegség
  • Az inzulinszekréció szerepe a 2-es típusú DM kialakulásában és progressziójában IGT-ben és a 2-es típusú DM kezdetén egyszerre van jelen a hypo- és a hyperinzulinaemia.

Az előbbiek megőrzésében az idősebb korosztály, az utóbbiak elérésében a fiatalabb kollégák támogatására számítok. A szakmai munkában szeretném kiszélesíteni a klinikai auditra alapozott technológiafejlesztést. A félreértések elkerü-lésére le kell szögezni, hogy nem világmegváltó újításokról van szó.

a cukorbetegség modern módszere

Lényegében arról az egyszerű folyamatról van szó, hogy tevékenységünket megtervezzük, a legapróbb részletekre lebontva diabetes and endocrinology clinic hull felmérjük, diabetes and endocrinology clinic hull, elemezzük, majd kiiktatjuk azt, ami felesleges és helyettesítjük azzal, ami bizonyítottan jobb. Póka Róbert Keeping up integrity of our specialty demands that all colleagues take a basic share in our common work. We are travelling in one boat and some may blow the sail roundbellied but in a still breeze we ll be moving only if all of us are strowing at the paddles.

After a years maturationprocess, turning all my thoughts into reality requires the help of my predecessors and the continuing reliance on mutually respectful relation with seniors, colleagues, patients and students alike.

It is of highest priority that responsibility towards them should lead my work in fulfilling their expectation and that of those who elected me for this job.

Challenges of our world, professional development, changes in technology, economical integration and the multicultural environment diabetes and endocrinology clinic hull such a change in the local organisational system towards flexibility that enables us to accommodate our work quickly to changes of our environment.

We can see day by diabetes and endocrinology clinic hull that man-made wonders of the world are being transformed.

cukorbetegség 1 típusú kezelés története

Their essentials and merits remain characteristic and recognizable forever but their form of utilisation is being changed to satisfy the needs and expectations of the present world. In the former, I will rely on my seniors, and will ask for the help of my juniors in achieving the latter.

Within our professional work I would like to put emphasis in widening the scope of technology development based on clinical audit.

It means regular minute changes with systematic review of daily practices in order to improve our quality of service.

متعلقہ بک لسٹیں

Debrecenben az általános orvosok képzése az elmúlt 95 évben töretlenül zajlott. Az ÁOK célja az, hogy a Ennek érdekében folyamatosan gyarapítja ismereteit, korszerű, új követelményeket támasztó szemléletmódját érvényesíti a gyakorlatban a felsőfokú oktatás minden területén. Az oktatásban hallgatóinkat és oktatóinkat arra készítjük fel, hogy olyan magas fokú szakmai tudást, diabetes and endocrinology clinic hull és problémamegoldó készséget sajátítsanak el melyekre az önálló tevékenység alapjai biztonsággal építhetők.

Továbbá rendelkezzenek a társadalom különböző kezelése gyógynövények cukorbetegség jelentkező, változó igények megértésének és kezelésének készségével. A kutatási tevékenységünk célja olyan új ismeretek szerzése, amelyek a betegségek okaira, megelőzésére és kezelésére, valamint az egészséges állapot megőrzésére és javítására adnak hasznosítható útmutatást.

Különösen fontosnak tartjuk és ösztö-nözzük az alap és klinikai kutatásban dolgozók együttműködését, a határterületi tudományos témák művelését. A Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika személyi állományának fejlesztése során arra törekszünk, hogy oktatóinkban, munkatársainkban és hallgatóinkban fejlesszük azokat a készségeket, amelyek meghatározó fontosságúak az egészségtudományi oktatás, kutatás és gyógyítás jelen kori kihívásaira való válaszunkban, kiemelve a megfelelő szakismeretet, a humanizmust, az empátiát, a kollegialitást, The roots of the Medical Faculty date back to when Charles IVth inaugurated the Medical Faculty of the Royal University of Debrecen.

Medical education has been uninterrupted during the last 95 years. Currently, the Medical Faculty functions as an integral constituent of the University of Debrecen. The triplet areas of its diabetes and endocrinology clinic hull cover teaching, research and clinical work. The purpose of the Medical Faculty is to meet the high quality requirements of the 21st century in teaching, research and clinical work, and aims at good national and international reputation with recognition of excellence in teaching, research and clinical work.

In order to achieve these goals the faculty thrives on continuous improvement of its attitude and practice on all fields of higher education. Our research work aims at acquiring knowledge and better understanding of diseases and their causes as well as exploring the ways of maintaining and improving health preventing disease.

Within these responses we put emphasis on professional knowledge, empathy, collegiality and problem-solving skills. We are determined to provide a studentand family-friendly working environment for our employees, where the priority of protecting good health prevail.

Plasma Adiponectin and Pregnancy-Induced Insulin Resistance

It is of crucial importance for us to encourage cooperation between basic scientists and clinical researchers in order to develop interdisciplinary collaboration.

Within the human resource development policy of the Department of Obstetrics and Gynaecology we aim to strengthten and improve skills of our employees which are of strategic importance in our response to challenges diabetes and endocrinology clinic hull new times in health.

Olyan hallgató és családbarát munkakörülményeket kívánunk megvalósítani, amelyben fontos szerepet kap a személyzet egészségi állapotának és jó közérzetének védelme, hogy ez kisugárzó erejű legyen a gestational diabetes statistics 2021 és tágabb környezetünkre. A klinika vezetése is elkötelezett a minőségirányítási rendszer működtetése iránt től ISO tanúsítvánnyal rendelkezünk, ami kiterjed az oktatás, kutatás, valamint a betegellátás folyamataira és azok irányítására, valamint a háttér-folyamatokra is.

A Kar vezetői kinyilvánították felelősségüket és szándékukat, hogy tanúsított, korszerű minőségirányítási rendszert működtetnek, azt fenntartják, az elért eredményeket folyamatosan értékelik, fejlesztik és a működtetés feltételeit biztosítják. A megfogalmazott célok megvalósítása érdekében fontosnak tartjuk: kimagasló szakmai ismeretekkel rendelkező munkatársak alkalmazását, a képzés és a továbbképzés ösztönzését a minőségi munka elismerését, az erőforrások optimális kihasználását, modern információs rendszer működtetését ben kidolgoztuk és bevezetésre került a IV.

The chairman and the directors of our department are sincerely devoted to systematic quality management. Joined by basic research institutes of the faculty in clinical departments of the faculty have been working according to ISO quality management system since The quality management policy that was declared by the Faculty s leadership in expressed and acknowledged the responsibility for continuous cukorbetegség és a munka and evaluation of results in the work processes in order to ensure maintenance and development of work environment.

In order to achieve the goals of our mission statement of quality management policy we put emphasis on: employing applicants with excellent professional knowledge, encouraging education, acknowledgeing high quality work, optimal utilisation of resources, modern info-technology.

Ina new system of clinical blockpractices was introduced and have been employed ever since then. Mindnyájuk idejében létrejött egy-egy olyan szellemi vagy fizikai alkotás, ami működésünket hosszú távon javította. A klinikaigazgatók immár évszázados hagyománya, hogy közvetlen elődjüket festményen örökítik meg. Én magam is folytattam ezt a tradíciót és Tóth Zoltán Professzor Urat ik születésnapja alkalmából az elkészült festménnyel köszöntöttem fel.